Integritetspolicy

Senast uppdaterad 28 februari 2024

Unmo AB skyddar alltid sekretessen och integriteten hos enskilda personer som besöker vår webbplats. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Unmo AB ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vårt mål är alltid att vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och använder den information som du anförtror oss med.

Unmo AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Duni AB är moderbolag i Duni-koncernen.

Behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa personuppgifter från dig. Detta sker bland annat när du registrerar ett konto hos oss och blir ”Medlem” eller när du anmäler om att få vårat nyhetsbrev skickat till dig. Du kan även besöka vår webbplats anonymt som ”Besökare”. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, födelsedata och e-postadress.

Unmo AB med org.nr. 559424–6869, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas. Kontaktuppgifter till Unmo AB finner du nedan, under rubriken Kontaktuppgifter.

Registrering av användarkonto

När du registrerar ett användarkonto på denna webbplats eller i vår app behandlar vi följande personuppgifter kring dig.

 1. namn (förnamn och efternamn)
 2. e-postadress
 3. födelsedata
 4. fotografi
 5. lösenord (som du själv skapar)
 6. IP-adress

Vi kan också komma att behandla andra typer av personuppgifter, tillexempel personuppgifter som du lämnar i fritext eller på liknande sätt.

Personuppgifterna som du uppger vid registrering av ett användarkonto behandlas i följande syfte:

 • kunna tillhandahålla dig de tjänster och den information som du vill ta del av på webbplatsen,
 • hantera ekonomiska transaktioner,
 • anpassa din upplevelse på vår webbplats och göra den mer personlig,
 • förbättra vår webbplats,
 • förbättra vår kundservice

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med registrering av ditt konto.

Anmälan om nyhetsbrev

Vi behandlar personuppgifter i samband med anmälan om nyhetsbrev. De personuppgifter som samlas in är din e-postadress. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera din anmälan och skicka ut nyhetsbrevet. Laglig grund för denna behandling är ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att säga upp nyhetsbrevet.

Marknadsföring 

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföring så som för att skicka direktreklam. Laglig grund för behandling i detta fall är berättigat intresse.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter enligt dataskydds-förordningen (GDPR). Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter, enklast genom att mejla till gdpr@unmo.se. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du ytterligare kontaktinformation nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig tillsammans med viss närmare information.

Du kan läsa mer om rätten till tillgång på Integritetskyddsmyndighetens hemsida.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. I vissa fall kan dina möjligheter att få dina personuppgifter raderade dock vara begränsade, till exempel om vi har en laglig skyldighet att behandla dem.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.

Rätt att göra invändningar

Du har till exempel rätt att invända mot behandling av personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetskyddsmyndighetens hemsida.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Unmo vidtar erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in information via webbplatsen skyddas uppgifterna både online och offline. Vi använder kryptering för att skydda information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter offline. Åtkomst till personuppgifter ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hur länge behåller vi den information vi samlar in?

Generellt lagrar vi inte personuppgifter längre än nödvändigt. Om du skapar ett användar-konto hos oss kommer vi som utgångspunkt att behandla dina personuppgifter till dess att du avslutar kontot, varvid dina personuppgifter raderas. Efter att du raderat ditt konto kommer vi dock spara dina personuppgifter i sex månader, för det fall du önskar återskapa ditt konto. Du kan också kontakta oss på gdpr@unmo.seoch be oss radera uppgifterna manuellt. Om ditt konto varit inaktivt under en längre tid kommer vi att kontakta dig för att höra om du vill ha det kvar.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi i vissa fall kan ha en laglig skyldighet att bevara vissa personuppgifter, till exempel om det har förekommit ekonomiska transaktioner mellan oss och vi enligt lag måste bevara personuppgifter som ingår i bokföringsunderlag. I sådana fall kommer personuppgifterna att raderas när vi inte längre är skyldiga att bevara dem.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra inom Duni koncernen och med våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner som vi tar hjälp av för att tillhandahålla vår webbplats. Om vi delar personuppgifter med någon görs de enbart på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter till oss och alla mottagare är förpliktigade att inte avslöja eller använda uppgifterna i annat syfte än detta. Vi ser också till att mottagare skyddar informationen på samma sätt som vi gör och vi ställer alltid lika höga krav på mottagare som på oss själva.

Delar vi dina personuppgifter är den lagliga grunden för detta antingen ditt samtycke, om vi inhämtat detta eller för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig när du använder några av våra tjänster.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina uppgifter behandlas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, ser vi till att alla nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi själva gör och som krävs av dataskyddsförordningen.

Detsamma gäller om vi delar eller säljer uppgifter till mottagare utanför EU/EES. Då ser vi till att mottagaren vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder samt att de behandlar personuppgifter på samma säkra sätt som vi själva gör samt vad som krävs enligt dataskyddsförordningen.

Cookies

Unmos webbplats använder cookies för olika ändamål. Cookies är små textfiler som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet när du besöker en webbplats. Som besökare på webbplatsen har du rätt att få veta vilka typer av cookies vi använder och varför vi använder dem. Du har dessutom rätt att välja vilka cookies du accepterar. Vi lagrar aldrig någon information i din webbläsare eller på din enhet utan ditt medgivande. Genom att fortsätta surfa på den här webbplatsen accepterar du villkoren i vår cookiepolicy, som du hittar här.

Detaljerade uppgifter om de cookies vi använder hittar du under länken “Cookie settings” på https://unmo.se.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet, till exempel om vi skulle vilja behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare uppgifter. Gör vi detta kommer vi meddela dig så att du kan ta del av den nya policyn innan den börjar gälla. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad här på vår webbsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan mejla oss på gdpr@unmo.se, men det går också bra att ringa eller skriva till oss.

Unmo AB
c/o Duni AB
Box 237
201 22 Malmö

Tfn.: +46 (0) 40 10 62 00
E-mail: gdpr@unmo.se